پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 30 مهر 1398
    متن بیانیه شهرداری گلپایگان

     

     شهرداری گلپایگان، سازمانی است یادگیرنده ، دارای سرمایه های انسانی خلاق و توانمند و سیستم های کارآمد و اثربخش که با پایبندی به اخلاق حرفه ای و باور به شایسته سالاری و دانش مداری ، تلاش می نماید با استفاده صحیح از فرصت ها و نقاط قوت و با تکیه بر منابع مالی پایدار ، مشارکت شهروندان و ظرفیت های موجود در جهت ارائه بهترین خدمات به جامعه و توسعه متوازن کالبدی – اجتماعی و فرهنگی شهر به موفقیت نائل گردد.    DOURAN Portal V4.0.4.0

    V4.0.4.0